Dane osobowe, umieszczone w bazie sklepu www.sklep.naku.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883).
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.
Jeśli klient płaci za zamówienie kartą płatniczą, zostaje skierowany do Payu S.A., która prowadzi serwis Payu.pl. Dane klienta przechowywane są na bezpiecznym serwerze, a transakcja przeprowadzana jest z użyciem protokołu SSL (Really Simple SSL), co zapewnia pełną poufność danych.